Dear Aquina, Lagi-lagi aku mengingat tentang dikau yang telah jauh di sana. Bersembunyi