Tuan, Jangan kau sayat nadi kami biarkanlah kami tetap tegak; kokoh, di atas