tawa senyum bergeloraduka tertutup seru ha-hasuka berlukiskan rupa fanaitulah aku di hadapan kilat